Tuleva seminaari

Nuorisopsykiatrinen hoito on keskeinen osa Egofunktion toimintaa ja meillä työskentelee useita nuorisopsykiatreja. Tuleva koulutuspäivämme käsittelee lisääntyviä nuorten mielenterveysongelmia,  joita tarkastelemme lastenkasvatuskulttuurin näkökulmasta. Kannamme kortemme kekoon ratkaistaksemme tätä monimuotoista ongelmaa 12.helmikuuta 2021 klo 13.15 järjestettävässä koulutustilaisuudessamme ravintola Viilassa. Pirkanmaalla toimivana terveydenhuollon ammattilaisena olet tervetullut.

Vuoden 2021 koulutustilaisuuden otsikkona on: Mistä nousevat nuorten mielenterveysongelmat?

Alustajiksi ovat lupautuneet nuorisopsykiatrian erikoislääkäri Minna Hirvelä aiheenaan nykynuoren haasteet ja liukuvat rajat, sosiaalipsykologian professori Atte Oksanen: Sisäsiisti yhteiskunta ja väkivaltaiset nuoret, sekä lastenpsykiatri Riikka Riihonen aiheenaan lastenkasvatuskulttuuri otsikolla: Kaveri, poliisi vai vanhempi – lastenpsykiatrian näkökulma vanhemmuuteen tänään.