Pitkät yksilöterapiat

Pitkiä terapioita tekevät sekä psykiatrian että nuorisopsykiatrian erikoislääkärit ja muut terapeutit. Ne kuuluvat usein, mutta eivät aina Kelan kuntoutuksen piiriin. Niin halutessaan voi potilas myös itse maksaa terapiansa. Terapialla hoidettavien vaivojen kirjo on laaja sisältäen mm. masennuksen ja muut mielialahäiriöt, neuroosit ja pakkoneuroosit, pelko- ja ahdistuneisuushäiriöt, syömishäiriöt, traumat, addiktio-ongelmat, impulssikontrollin vaikeudet, erilaiset neuropsykologiset häiriöt ja nuorison kohdalla erityisesti identiteetti- ja itsenäistymisvaikeudet sekä syrjäytymisuhat. 

Taitava terapeutti hoitaa potilastaan kokonaisvaltaisesti, terapian aikana sattaa myös yksi häiriön muoto kääntyä toiseksi emmekä suosittele ainoastaan oirekohtaista ajattelua.