Psykiatrian erikoislääkäreiden vastaanotot

Vastaanotoilla voidaan määrätä tai uusia lääkkeitä, suunnitella B-todistuksia Kelan kuntoutusterapioita varten, laatia lyhyitä sairaslomia varten tarvittavia A-todistuksia, sekä erilaisia todistuksia Kelaa ja muita organisaatioita varten.

Hoidamme nuorison lisäksi työssäkäyvien aikuisten masennusta sekä mm. mieliala-, syömis- ja ahdistuneisuushäiriöitä.

Nuorisopsykiatrian vastaanotot

Sisältävät nuorten, alle 18-vuotiaiden sekä nuorten aikuisten vastaanotot: konsultaatiot, diagnostiset arviot, kuntoutuksen koordinaatiot, lääkitykset ja terapiat.

Pitkät yksilöterapiat

Pitkiä terapioita tekevät sekä psykiatrian että nuorisopsykiatrian erikoislääkärit ja muut terapeutit. Ne kuuluvat usein, mutta eivät aina Kelan kuntoutuksen piiriin. Niin halutessaan voi potilas myös itse maksaa terapiansa. Terapialla hoidettavien vaivojen kirjo on laaja sisältäen mm. masennuksen ja muut mielialahäiriöt, neuroosit ja pakkoneuroosit, pelko- ja ahdistuneisuushäiriöt, syömishäiriöt, traumat, addiktio-ongelmat, impulssikontrollin vaikeudet, erilaiset neuropsykologiset häiriöt ja nuorison kohdalla erityisesti identiteetti- ja itsenäistymisvaikeudet sekä syrjäytymisuhat. 

Taitava terapeutti hoitaa potilastaan kokonaisvaltaisesti, terapian aikana sattaa myös yksi häiriön muoto kääntyä toiseksi emmekä suosittele ainoastaan oirekohtaista ajattelua.

Lyhyet terapiat (5-10 käyntiä)

Lyhyillä terapioilla hoidetaan usein pienempiä kriisejä,  menetyksiä, ihmissuhdevaikeuksia sekä työpaikkojen- ja koulunkäynnin ongelmia. Niiden aikana tehdään myös arvioita mahdollisen pidemmän hoidon tai terapian tarpeesta.

Pari- ja perheterapiat

Liittyvät usein erityisesti nuorten henkilöiden hoitoihin tai lasten kasvatukseen. Tavallisia ovat parisuhteisiin liittyvät kriisit, uskottomuusongelmat, addiktio-ongelmat, impulssikontrollin ongelmat sekä vakavat mielenterveysongelmat.

Työterveyskonsultaatiot

Pyydetään yleensä työnantajan valitsemasta työterveyshuollosta ja ne sisältävät tavallisesti 3-5 käyntikertaa. Ne ovat konsultaatiokäyntien kaltaista vastaanottotoimintaa sisältäen hoidon tarpeen arviointia, lääkityksiä ja työkyvyn arviointia. Konsultaatioista  toimitetaan yleensä konsultaatiovastaus lähettävälle terveydenhuollon yksikölle.

Muut toiminnot

Poikkeustapauksissa suoritamme neuropsykologisia tutkimuksia ja psykologisia testauksia.