Palvelut

Palveluina keskitymme erityisesti nuorisopsykiatrisiin hoitoihin ja psykoterapioihin, aikuisten psykiatrisiin konsultaatioihin ja psykoterapiaan. Hoidamme erityisesti työssäkäyviä tai työelämään pyrkiviä aikuisia joilla on lievä tai keskivaikea psyykkinen häiriö, depressio, syömishäiriö, pakkoneuroosi jne.

Psykiatrian erikoislääkäreiden vastaanotot

Nuorisopsykiatrien vastaanotot

Pitkät yksilöterapiat

Lyhyet terapiat

Pari- ja perheterapiat

Työterveyskonsultaatiot

Muut toiminnot