Työterveyskonsultaatiot

Pyydetään yleensä työnantajan valitsemasta työterveyshuollosta ja ne sisältävät tavallisesti 3-5 käyntikertaa. Ne ovat konsultaatiokäyntien kaltaista vastaanottotoimintaa sisältäen hoidon tarpeen arviointia, lääkityksiä ja työkyvyn arviointia. Konsultaatioista  toimitetaan yleensä konsultaatiovastaus lähettävälle terveydenhuollon yksikölle.