Aikaisemmat seminaarit

Egofunktio on järjestänyt vuodesta 1995 alkaen kaikille Pirkanmaan lääkäreille suunnattuja koulutustilaisuuksia. Niiden tavoitteena on ollut yhdistää terveydenhuollon kenttää sekä keskustella sellaisista terveydenhuoltoon liittyvistä yhteiskunnallisista kysymyksistä, jotka eivät suoranaisesti sijoitu ”lääketiede” otsikon alle. Tavoitteena on myös ollut synnyttää tietoa terveydenhuollon organisaatioista ja johtamisesta. 

Koulutuspäivämme ovat olleet suosittuja. Niissä on keskusteltu vilkkaasti. Kantaa on otettu niin ”sopimusohjausjärjestelmään” kuin ”lääkäreiden työuupumukseen” ja ”taiteen merkitykseen terveydelle”. 

Egofunktiossa ajatellaan, että lääkärin täytyy sijoittaa itsensä kartalle myös yhteiskunnallisena toimijana.

Alta löydät aikaisempien vuosien koulutuspäivät ja niiden luentomateriaalit:

Rakentaako rakentaminen mielenterveyttä

Koulutuspäivä 2019

Lataa luentomateriaalit:
Anja Salmi (pdf)
Matti Höyssä (pdf)
Jenni Partanen (pdf)

Lataa
Kutsu
Ohjelma

Eettinen jousto terveydenhuollossa

Koulutuspäivä 2018

Lataa luentomateriaalit:
Sinikka Torkkola (pdf)
Johanna Kujala (pdf)
Anja Salmi (pdf)

Lataa
Kutsu
Ohjelma

Miten suomalainen yhteiskunta kestää kulttuurisen murroksen

Koulutuspäivä 2017

Kuuntele alustukset ääniraidoilta:
Kaija Seppä
Pertti Alasuutari
Tapio Halla

Lataa luentomateriaalit:
Tapio Halla (ppt)
Kija Seppä (pdf)
Pertti Alasuutari(ppt)

Lataa
Kutsu
Ohjelma