Logo

tietoa

sijainti

ajanvaraus

henkilosto

palvelut

hinnasto

seminaarit

rekry

lippu

Terveys ja yhteiskunta -seminaari

Järjestämme vuosittain pirkanmaalaisille lääkäreille Terveys ja yhteiskunta -seminaarin, jossa käsitellään ajankohtaisia terveyspoliittisia kysymyksiä, esimerkiksi Sähköinen potilastietojärjestelmä (2009) tai Murhat terveydenhuollossa (2008). Tuotamme tietoa terveydenhuollon organisaatioista, ja sen rakenteista ja asiantuntijaorganisaatioiden johtamisesta Kuka johtaa terveydenhuoltoa vai johtaako kukaan (2005) ja Eettinen johtajuus terveydenhuollossa (2010). Tutkimme lääkärin roolia terveydenhuollon organisaatioissa, esimerkiksi: Uuvuttaako työ lääkäriä (1998)

Kutsumme seminaarin puhujiksi yhteiskunnan johtavia vaikuttajia: poliittisia päättäjiä, terveyden huollon asiantuntijoita, sekä uskonnon, kulttuurin ja etiikan teoreetikoita.

Koulutuspäivät luodaan Egofunktion asiantuntijahallituksen toimesta.

Jos olet pirkanmaalainen lääkäri, mutta et vielä ole seminaarimme postituslistalla, niin ilmoita meille yhteystietosi.

 
Koulutustapahtumasarjan ” TERVEYS JA YHTEISKUNTA” tämänkertainen otsikko on

RAKENTAAKO RAKENTAMINEN MIELENTERVEYTTÄ

Pe 15.2.2019 klo 13.15, Ravintola Viila, Tampellan Esplanadi 4, 33100 Tampere

 

Lataa luentomateriaalit:

Anja Salmi (pdf)

Matti Höyssä (pdf)

Jenni Partanen (pdf)

 

Lataa KUTSU

Lataa OHJELMA

 

 

Koulutuspäivä 2018:

EETTINEN JOUSTO TERVEYDENHUOLLOSSA

 

Lataa Luentomateriaalit:

Sinikka Torkkola (pdf)

Johanna Kujala (pdf)

Anja Salmi (pdf)

 

Koulutuspäivä 2017:

MITEN SUOMALAINEN YHTEISKUNTA KESTÄÄ KULTTUURISEN MURROKSEN

Kuuntele alustukset ääniraidoilta:

Kaija Seppä

Pentti Alasuutari

Tapio Halla

Malalai Rahim

Lataa Luentomateriaalit:

Tapio Halla (ppt)

Kaisa Seppä (pdf)

 Pertti Alasuutari(ppt)

Koulutuspäivä 2016:

MIKÄ SUOMEA KAMPITTAA - KUINKA SALLISIMME MENESTYKSEN

Katso seminaari kokonaisuudessaan Youtube -palvelusta: Alkusanat, Jorma Tähkä, Marja-liisa Manka, Harri Jaskari, Juha Paakkola

Lataa Luentomateriaalit:

Jorma Tähkä (ppt)

Harri Jaskari (ppt)

Marja-Liisa Manka (ppt)

 

Koulutuspäivä 2015: SUKUPOLVIEN VUOROPUHELU

Lataa vuoden 2015 luentomateriaalit:

Sosionomi TARJA LAUKKANEN: 
Alustus (ppt)

Tohtori JUKKA UITTI: 
Alustus (ppt)

 

Koulutuspäivä 2014: MIKSI LÄÄKÄRI EI UUVU - VAI UUPUUKO SITTENKIN?

Lataa vuoden 2014 luentomateriaalit:

Päihdelääketieteen professori Kaija Seppä: Avaussanat (pptx)

Pediatri LEENA KAARTINEN: 
Alustus (docx)

LT, ylilääkäri ULLA
TULISALO: Alustus (docx)

Psykiatri ANJA
SALMI: Alustus (doc)

Koulutuspäivä 2013: HALUN YHTEISKUNTA

Lataa vuoden 2013 luentomateriaalit:

Egofunktion toimitusjohtaja Anja Salmen alustus,

KTT, tutkimusprofessori Mika Pantzar: 
'Terveys kulutusunelmana ja kulutuksen käytäntönä',

KT, Professori, Emerita Lea Pulkkinen: 'Suomalainen lapsuus'

Koulutuspäivä 2012: TAIDE JA TERVEYS

Lataa vuoden 2012 luentomateriaalit:

Egofunktion toimitusjohtaja Anja Salmen alustus.

Professori Jaakko Erkkilä: 'Estetiikka terveyden turvaajana'

Professori Arja Ropo: 'Johtajuuden luovat tilat'

Juhani Kellosalo: 'Kaksoisagentin kokemuksia'

 

Koulutuspäivä 2011: TERVE KILPAILU TERVEYDENHUOLLOSSA

Lataa vuoden 2011 luentomateriaalit:

Egofunktion toimitusjohtaja Anja Salmen alustus.

Lääkintöneuvos Timo Keistinen: 'Terve kilpailu terveydenhuollossa'

Dosentti Kari-Matti Hiltunen: 'Yhteistyö vai kilpailu'

 

Koulutuspäivä 2010: EETTINEN JOHTAJUUS TERVEYDENHUOLLOSSA

Lataa vuoden 2010 luentomateriaalit:

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin talousjohtaja Alpo Karila: 'Talouden ja etiikan jännitteinen suhde terveydenhuollossa'

Tampereen Lääkärikeskus oy:n toimitusjohtaja Kari Varkila: 'Yksityisen lääkäriaseman johtaminen: valinnat, ratkaisut ja eettiset periaatteet'

Lääkärilehden tieteellinen päätoimittaja Päivi Hietanen: 'Hippokrates kuuntelisi tänäänkin sydäntään',

Koulutuspäivä 2009:  POTILAAN HYVÄ HOITO JA SÄHKÖINEN SAIRASKERTOMUS.

Lataa vuoden 2009 luentomateriaalit:

Kehittämispäällikkö Elja-Pekka Erkkilä: 'Sähköisen sairaskertomuksen edut ja haitat - kliinikon näkemys'

Lääkäri Erkki Aaltonen: 'KELA ja kansallinen terveysarkistot'

Professori Timo Airaksinen: 'Eettisiä ja filosofisia kysymyksiä'

Koulutuspäivä 1996:  TERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIOT - TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT.

Lataa vuoden 1996 luentomateriaalit:

Vieraileva professori Ajeet Mathur: 'Group dynamics and organisation development'

Arja Ropo: 'Johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa'

EDELLISTEN VUOSIEN OHJELMAT.

 

 

flag

The seminar Health and Society

We organize to the doctors in Pirkanmaa education in series: Health and Society. In these we handle current health political questions for example Murders in health care (2008) or Electronic patient records (2009). We produce knowledge of healthcare organizations and their structures. We study management in specialist organizations and in their structures: Who is in charge in healthcare – or is anyboby? (2009) or Ethical management in healthcare (2010). We examine the role of the doctors in specialist Does the work wear the doctors out (1998).

We  invite to lecture the  leading key persons of the society: political decision makers, specialists in healthcare and theoreticians of religion, culture and ethics.

The educational day is created by the professional board of Egofunktio..

If you are a doctor in Pirkanmaa but not yet on out mailing list, inform us about your contact information.


In the series ”HEALTH AND SOCIETY” this year:

 

Does constructing build up mental health?

 

Fri 15.2.2019 clo 13.15, Restaurant Viila, Tampellan Esplanadi 4, 33100 Tampere

 

Load material:

Anja Salmi (pdf)

Matti Höyssä (pdf)

Jenni Partanen (pdf)

 

Program

Invite

 

 

 

2018: Ethical flexibility within healthcare

 

Load material:

Sinikka Torkkola (pdf)

Johanna Kujala (pdf)

Anja Salmi (pdf)

 

2017: How Finnish society can cope with cultural breaking

 

Listen sound files of lectures:

 

Kaija Seppä

Pentti Alasuutari

Tapio Halla

Malalai Rahim

 

 

Load material:

Tapio Halla (ppt)

Kaisa Seppä (pdf)

 Pertti Alasuutari(ppt)

2016: What is holding Finland back – how to allow success

Watch seminar from Youtube: Opening words, Jorma Tähkä, Marja-liisa Manka, Harri Jaskari, Juha Paakkola

Load material:

Jorma Tähkä (ppt)

Harri Jaskari (ppt)

Marja-Liisa Manka (ppt)


2015: Intergenerational dialogue

Opening words

WANTED! A safe adult - perspectives to the disposition of youth

The triumph of capability? - The survival of the middle aged in today's occupational life

Impossible break?TARJA LAUKKANEN: 
Alustus (ppt)

 JUKKA UITTI: 
Alustus (ppt)

2014: Does the doctor get tired?

Professor Kaija Seppä: Avaussanat (pptx)

Pediatrician LEENA KAARTINEN: 
Alustus (docx)

Senior physician ULLA
TULISALO: 
Alustus (docx)

Psychiatrist ANJA
SALMI: 
Alustus (doc)

2013: The society of desire

Anja Salmi, opening lecture, CEO of Egofunktio

KTT, tutkimusprofessori Mika Pantzar
'Terveys kulutusunelmana ja kulutuksen käytäntönä', Health as a consumption dream and praxis of consumption, Research professor, PhD

 KT, Professori, Emerita Lea Pulkkinen: 'Suomalainen lapsuus', ’Finnish childhood’, emerita professor, PhD

2012: Art and health

Anja Salmi alustus, opening lecture, CEO of Egofunktio

Professori Jaakko Erkkilä: 'Estetiikka terveyden turvaajana', ’Esthetics securing the health, professor, Jyväskylä University

Professori Arja Ropo: 'Johtajuuden luovat tilat', ’Creative states of management’, professor Tampere University

Juhani Kellosalo: 'Kaksoisagentin kokemuksia', ’Experiences of a double agent’, MD, author

 
2011: Healthy competition within healthcare?

Anja Salmi alustus, opening lecture, CEO of Egofunktio

Lääkintöneuvos Timo Keistinen: 'Terve kilpailu terveydenhuollossa', ’Healthy competition within healthcare’, Counsellor

Dosentti Kari-Matti Hiltunen: 'Yhteistyö vai kilpailu', ’Co-operation or competition’, Docent, PhD

2010: Ethical management in healthcare

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin talousjohtaja Alpo Karila: 'Talouden ja etiikan jännitteinen suhde terveydenhuollossa', ’The charged relatioship of ethics and economics within healthcare’, CFO, Joint Municipal Authority of the Pirkanmaa Hospital District

Tampereen Lääkärikeskus oy:n toimitusjohtaja Kari Varkila: 'Yksityisen lääkäriaseman johtaminen: valinnat, ratkaisut ja eettiset periaatteet', ’Managing a private outpatient clinic: choices, solutions and ethical principals, CEO, Tampereen Lääkärikeskus oy

Lääkärilehden tieteellinen päätoimittaja Päivi Hietanen: 'Hippokrates kuuntelisi tänäänkin sydäntään', ’Hippokrates would listen to his heart even today’, Editor in Chief, Finnish Medical Journal

PROGRAMS OF PREVIOUS YEARS.