Logo
tietoa
sijainti
ajanvaraus
hallitus
henkilosto
palvelut
hinnasto
seminaarit
rekry
Yksilöterapia

Yksilöpsykoterapia on asiakkaan ja terapeutin välinen luottamuksellinen suhde, jossa asiakas tarkastelee terapeuttinsa kanssa omaa elämäänsä ja löytää uusia tapoja ratkaista ongelmiaan.

Terapiaan hakeutumisen syitä voivat olla mm. sosiaaliset pelot; epämääräinen paha olo; masentuneisuus; heikentynyt toimintakyky; itsemurha-ajatukset; jännittyneisyys; sosiaaliset pelot; paniikkituntemukset; unihäiriöt; syömishäiriöt; vaikeudet työssä, ihmissuhteissa tai päihteiden käytössä.

Psykoanalyyttisen yksilöpsykoterapian tarkoitus on laajentaa psyykkistä toimintakykyä ja lisätä itsetuntemusta, jotta henkilö osaisi käsitellä ongelmiaan.

Kognitiivisen psykoterapian tarkoitus on löytää itsetuntoa ja elämänhalua kuluttavien ajatusten tilalle terveellisempiä ajatuksia ja uusia keinoja selvitä elämän eri tilanteista.