Logo
 
tietoa
sijainti
ajanvaraus
henkilosto
palvelut
hinnasto
seminaarit
rekry
 

lippu
Palvelut

AJANKOHTAISTA : Psykoterapeuttikoulutuksessa oleva Elena Virtanen etsii koulutuspotilaita.

Nuorisopsykiatrien vastaanotot
- nuorisopsykiatriset tutkimukset ja arviot
- nuorisopsykiatriset konsultaatiot ja lääkitykset   
- nuorisopsykoterapiat

Psykiatrian erikoislääkäreiden vastaanotot
- aikuispsykiatrian konsultaatiot
- aikuispsykiatrian lääkitykset, lausunnot ja todistukset   
- työterveyskonsultaatiot
- psykiatriset hoidot

Pari- ja perheterapiat

Pitkät yksilöpsykoterapiat

Psykologien vastaanotot
- psykologiset tutkimukset
- työkyvyn arviointi
- testamenttikelpoisuus   
- pitkät yksilöpsykoterapiat
- pari- ja perheterapiat   

Vanhuuspsykiatria

- psykogeriatriset konsultaatiot

Muut toiminnot:

Vuokraamme tarvittaessa psykiatreja julkiselle sektorille, konsultoimme terveydenhuollon organisaatioita ja yhteiskunnallisia organisaatioita ja järjestämme Tavistock-mallin mukaisia ryhmädynamiikan konferensseja. 
 
flag
Services

Youth psychiatrists
- youth psychiatric examinations and evaluations
- youth psychiatric consultations and medications
- youth psychotherapies

Adult psychiatrists       
- consultations in adult psychiatry
- medication, statements and certificates in adult psychiatry
- consultations in occupational health
- psychiatric treatments

Couple and family therapies

Long term psychotherapies

Psychologists
- psychological testing
- evaluations of working condition
- evaluations for legal credibility for will
- long term individual therapies
- couple and family therapies

Psychogeriatrists
- psychogeriatric consultations


Other activities:

We provide temporary psychiatric services to the public sector, we consult health care organizations and societal organizations and we organize working conferences by the Tavistock model.