Logo
 
tietoa
sijainti
ajanvaraus
henkilosto
palvelut
hinnasto
seminaarit
rekry
 

Toimitusjohtaja / CEO

Anja Salmi

 

 

 

Sihteeri / Secretary

Janni Jääskeläinen

 

 

 

Psykiatrit / Psychiatrists

 

Minna Hirvelä

kuva 

Syntynyt 1973

 

Olen koulutukseltani nuorisopsykiatrian erikoislääkäri. Vastaanotollani hoidan nuoria ja nuoria aikuisia. Teen nuorisopsykiatrisia arvioita ja annan kognitiivisia lyhytterapiajaksoja. Annan myös nuorisopsykiatrisia konsultaatioita ja lääkehoitoa.

 

Omaan perehtyneisyyttä neuropsykiatrisiin häiriöihin.

Born 1973

I am adolescent psychiatrist. I treat youth and adolescent in my practice. I do psychiatric evaluations for the adolescent and give short term cognitive therapy. I also do psychiatric consultations for the adolescent as well as medical therapy.

 I am familiar with treating neuropsychiatric disorders.

 

 

 

Helena Kataja

 

kuva

Syntynyt 1962

 

Olen psykiatrian- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, sekä KELAn hyväksymä psykoterapeutti.

 

Ajanvaraus ma-pe klo 11-11.30 puh. 045-6516769.

 

Born 1962

 

I am psychiatrist and adolescent psychiatrist as well as psychotherapist certified by Kela.

 

Appointments Monday to Friday 11 to 11.30, phone number 045-6516769.

 
Jari-Pekka Klemettilä

 kuva
Syntynyt 1965

 
Olen psykiatrian erikoislääkäri.

 

Teen psykiatrista vastaanottoa: psykiatriset tutkimukset ja konsultaatiot, työkyvyn arvioinnit ja kuntoutustarpeen arviot, hoitosuhteet ja tukea antava psykoterapia sekä psykiatrinen lääkehoito.

 

Born 1965

 

I am psychiatrist. In my practice I do psychiatric evaluations and consulting, consulting for occupational health and evaluation for the need of treatment, supporting psychotherapy and psychiatric medication.  

  

Klaus Ranta

kuva
Syntynyt 1964

Koulutukseni on nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, psykologi, psykoterapeutti (kognitiivinen psykoterapia). Hoidan nuoria ja nuoria aikuisia. Pääsääntöisesti vastaanotollani annan psykoterapiaa, rajatusti teen myös nuorisopsykiatrisia arvioita.

Born 1964

I am adolescent psychiatrist, psychologist and psychotherapist (cognitive psychotherapy). I treat youth and adolescent. In my practice I do psychotherapy and I also do evaluations in adolescent psychiatry.

 Anja Salmi

kuva

Olen psykiatrian erikoislääkäri ja kelan hyväksymä psykoterapeutti. Olen työskennellyt psykiatriassa vuodesta 1981.

Toimenkuvaani kuuluu yleispsykiatria, työterveyskonsultointi ja psykoterapia. Minulla on psykodynaaminen psykoterapeuttikoulutus.

Teen osana työkokonaisuuttani pitkiä psykoterapioita 18 - 65 -vuotiaille aikuisille. Tyypillisiä oirekokonaisuuksia työssäni ovat masennukset, syömishäiriöt, pakkoneuroosit, erilaiset sekamuotoiset ahdistuneisuustilat, traumat ja paniikkikohtaukset sekä erilaiset riippuvuusongelmat k.e. peliriippuvuus. Teen pitkiä psykoterapioita myös ruotsin ja englannin kielellä.

Kehitän psykiatrista tietoa tutkimus- ja julkaisutoiminnan avulla.

 
I am a M.D., psychiatrist and psychotherapist certified by Kela.

In my practice I do psychiatric consulting, consulting for occupational health and long term psychotherapy for adults of the age 18 to 65 years. I have a psychodynamic psychotherapist education.

Typical symptom totalities in my treatments are depressions, eating disorders, obsessive compulsive neurosis, different states of anxiety, traumatic stresses and panic attacks. I also treat dependency problems like gambling.

I treat with long term psychotherapy also in Swedish and English.

I develop psychiatric knowledge through research and publishing activities.

 

 

Eero Sintonen

 

kuva

Syntynyt 1955

 

Olen psykiatrian erikoislääkäri. Minulla on päihdelääketieteen erikoispätevyys.

 

Born 1955

 

I am psychiatrist and I specialize in addiction psychiatry.

 

 

Marja Työläjärvi

 

kuva

Syntynyt 1957

 

Olen psykiatrian ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri sekä Kelan hyväksymä psykoterapeutti.

 

Born 1957

 

I am psychiatrist and adolescent psychiatrist as well as psychotherapist certified by Kela.

 

Psykoterapeutit - psykologit

 

Psykoterapeutit

 

Petri Järvinen

syntynyt 1986

 

Olen jungilainen psykoanalyytikkokandidaatti ja analyyttisen psykologian seniorikandidaatti (IAAP). Teen psykoanalyyttista vastaanottoa: yksilöpsykoanalyysi, syvyyspsykologiset sana-assosiaatio testit, ryhmämuotoiset unimatriksit ja social dreaming. Annan myös kriisiapua ja syvyyspsykologisia konsultaatioita. Kela-korvaus ei mahdollinen.

Ajanvaraus ma-pe klo 9-12 ja 13-16,  puh. 0407569402.

Born 1986

 I am a jungian analyst candidate and senior candidate of analytical psychology (IAAP). I do psychoanalytical practice: psychoanalysis, depth-psychological word association tests, dream matrix with groups and social dreaming. I also offer crisis intervention and depth-psychological consultations.

 Appoinments Monday to Friday 9-12 and 13-16, phone number 0407569402.

 

Psykologit

 

Elena Virtanen

 

Vuoden 2019 alusta Egofunktiossa on aloittanut Elena Virtanen. Hän on suorittanut Pietarissa "psykologi ja psykologian opettaja" -tutkinnon, jonka Opetushallitus on Suomessa rinnastanut ylempään korkeakoulututkintoon. Hänellä on Suomessa suoritettu ratkaisukeskeinen psykoterapeuttikoulutus. Tällä hetkellä hän tähtää nimikesuojattuun psykoterapeutin tutkintoon ja opiskelee sitä varten Oulun yliopistossa Integratiivisessa psykoterapeuttikoulutuksessa.

 

Hän on työskennellyt Kriisikeskus Osviitassa kriisityöntekijänä ja hänellä on kokemusta myös maahanmuuttajatyöskentelystä. Hän antaa terapiaa myös venäjän kielellä.

 

 

Perheterapeutit / Family therapists

Väkevä Ossi

kuvaSyntynyt 1960

Sairaanhoitaja, työnohjaaja ja perheterapeutti

Olen tehnyt työtä lapsiperheiden kanssa lastenpsykiatrian poliklinikalla ja perheosastolla Tampereen yliopistollisessa sairaalassa vuodesta 1996. Sitä ennen olen työskennellyt psykiatrisissa sairaaloissa. Käytössäni ovat ne kokemukset, joita eri-ikäiset perheenjäsenet ovat minulle näiden vuosien aikana antaneet. Kokemukseni liittyvät vanhempien ja lasten väliseen vuorovaikutukseen, parisuhteeseen ja vanhemmuuteen sisältäen elämän vaikeimmat tilanteet.

Annan perhe- ja pariterapiaa ja työnohjausta, käyn keskusteluja vanhemmuuteen ja lapsiin liittyvistä asioista.

Born 1960

I am a psychiatric nurse, supervisor and a family therapist.

I have been working with families with children in the child psychiatric clinic and family department. I have been working at Tampere University Hospital since 1996. Before I have been working at several psychiatric hospitals. I have the experience that different family members have presented me during my years of working. My experiences are connected with the interaction between parents and children, couple relationship and adulthood containing the most difficult situations in life.

I do couple and family therapy and supervision. I consult thoughts of adulthood and matters connected with children.