Logo
 
tietoa
sijainti
ajanvaraus
hallitus
henkilosto
palvelut
hinnasto
seminaarit
rekry
 
lippu

Egofunktiolla on asiantuntijajäsenistä koostuva hallitus. Se kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan ajankohtaisista kysymyksistä sekä Egofunktion toiminnassa että terveydenhoitoalalla yleensä. Hallitus keskittyy erityisesti organisaatiomme kehittämiseen ja ongelmiemme ratkaisuun. Hallitus paneutuu terveydenhuoltoalan organisaatioihin yleensä, niissä tapahtuviin muutoksiin ja niiden vaikutuksiin mm. potilaiden hoidossa, lääkäreiden jaksamisessa, työn laadussa ja kustannuksissa.
 
Hallitus tuottaa uutta tietoa ”knowledge creation” terveydenhuoltoalan johtamisesta ja organisaatioista. Se auttaa, neuvoo ja konsultoi.
 
Anna-Leena Kirkkola on LT, psykiatrian ja yleislääketieteen erikoislääkäri. Työkokemusta on sekä kliinisestä että hallinnollisesta työstä. Hän on myös ratkaisukeskeinen työnohjaaja ja STOry:n  (Suomen työnohjaajat) jäsen.


Hallituksen puheenjohtajana toimii psykiatri Anja Salmi, joka on myös Egofunktio Oy:n toimitusjohtaja. Hän on kokenut seniori-ammattilainen ja myös psykoterapeutti. Organisaatiokonsultaatio, joka perustuu Bionin teorioihin suurryhmädynamiikasta on erityisesti hänen mielenkiintonsa kohteena.

 
 
flag
Egofunktio has a professional board. The board meets regularly to discuss themes both in the life of Egofunktio and of society in general. The board concentrates particularly to develop our organization and to solve our problems. It concentrates in health care organizations in general, the changes in them and the effects on the treatments of the patients, on the energy of the doctors, on the quality of the work and expenses.
 
The board creates new knowledge of management and organizations in health care.
 
           
kuva 
 

Anna-Leena Kirkkola is MD, PhD and specialist of general practice. Work experience  clinical and administrative work. She is also familiar with solution focused work counseling and is a member of STOry .


 
  kuva
The chairman of the board is M.D., psychiatrist Anja Salmi. She also is the CEO of Egofunktio. She is an experienced senior professional also specialized in long term psychotherapy. Organization consultation of Bion’s theories of large group dynamics is her special interest.